BACON, FRANCIS

FRANCIS BACON(1561 Londra, İngiltere – 1626 Londra, İngiltere) İngiliz filozofu. Babası, Kraliçe I. Elizabeth’in baş mühürdarlığını yapıyordu. 1573′te Cambridge’de felsefe ve hukuk öğrenimine başladı. 1576′da Paris’te diplomat olarak görev yaptı. 1578′de, babası ölünce zorunluluktan dolayı avukatlık mesleğine başladı. Bacon’un ilk düşünceleri burada gelişti. 1593 yılında Avam Kamarasına seçildi. 1597′de Denemeler’i yayımlandı. 1613′te başsavcı, 1616′da kralın özel danışmanı, 1617′de başmühürdar, 1618′de başyargıç oldu. Aynı yıl Verulam baronu, 1621′de de Saint Albans vikontu payelerini aldı. Bir yandan felsefî çalışmalarını da sürdürdü. 1609′da Eskilerin Bilgeliği, Yeni Organon’u yazdı.

Buckingham Sarayı’nın ve kralın gözdesi olan Bacon hakkında, çeşitli davalarda pazarlıklara giriştiği ve servetini yolsuzlukla elde ettiği yolunda kuşkular doğdu. Bütün bunlar Bacon’un başladığı yere dönmesine neden oldu. 1621′de bütün resmî görevlerinden uzaklaştırma ve sarayı terk etme cezasına çarptırıldı, kralın iyilikseverliği sayesinde hapse girmekten kurtuldu. Tüm bunların ardından köşesine çekilen Bacon, felsefî üretkenliğinin doruk noktasına ulaştı. 1621 yılında Büyük Yenilenme ön sözünü kaleme aldı ve ertesi yıl VII. Henry’nin tarihini anlatan kitabı tamamladı. Bacon, 9 Nisan 1626 tarihinde öldü.www.Ansiklopedim.info