AZOR ADALARI

Atlas Okyanusu’nda, Portekiz’e bağlı takımada. 1976′dan bu yana Portekize bağlı, özerk bir bölge olan Azor Adalarının merkezi Ponta Delgada’dır. Atlas Okyanusu sırtıyla Akdeniz ekseninin kesişme noktasında, Portekiz kıyılarına 1500 km açıkta yer alır. Kuzeyden güneye 600 km boyunca uzanır. Volkanik kökenli oluşumlar olduklarından yükseklikleri 1000 m‘yi geçen çok sayıda tepe vardır. Tektonik olarak aktif bir bölgede yer aldıklarından depremsellikleri yüksektir. Coğrafî konumları gereği bütün yıl boyunca yağış alan Azor Adalarında sıcaklık değişimi çok azdır. Akdeniz iklimini andıran yarı tropikal iklimi, pek çok tarımsal ürünün yetişmesine olanak tanır. Hayvancılık da önemli yer tutar. Seracılık, balina avcılığı, dokumacılık ve turizm önemli gelir kaynaklarıdır.www.Ansiklopedim.info