AĞAÇKAKAN

AĞAÇKAKANPiciformes takımının Picidae ailesine ait yaklaşık 180 kuş türüne verilen genel ad. Bu kuşların gagaları kama biçimindedir; kuyrukları da sert tüylü olur. Ağaçlara tutunup, sivri ve sağlam gagalarıyla ağaç gövdelerini oyarlar. Ağaç kovuklarına ve çoğunlukla kendi açtıkları oyuklara yumurta bırakırlar. Ağaçkakanlar ormanlarda yaşar. Ağaç kabuklarının altındaki böcekleri yapışkan dilleriyle çıkarıp yerler. Bitkilerle de beslenirler. Baharda genellikle içi oyuk ağaçlara, gagalarıyla vurarak çıkardıkları trampet sesine benzer gürültü, erkek ağaçkakanların üreme bölgelerini ellerinde tutabilmek amacıyla çıkardıkları seslerdir. Avustralya, Yeni Zelânda ve Madagaskar dışında, dünyadaki tüm sıcak bölgelere yayılmışlardır. Türkiye’de 9 tür ağaçkakan vardır.

İLGİLİ KONULAR

Kuşlarwww.Ansiklopedim.info