CANLILAR ARASINDAKİ İLİŞKİLERCANLILAR ARASINDAKİ İLİŞKİLERCanlılar, fiziksel ve kimyasal çevre koşullarının dışında, kendi türünün ve diğer türlerin bireyleri ile karşılıklı etkileşim halindedir. Bu etkileşim, bir canlıya hayatta kalmada başarı getirebilir ya da zarar verebilir.

Kendi türünden olan canlılarla bir koloni ve sürü oluşturabilir. Koloniye örnek olarak mercanlar verilebilir. Sürü oluşturma ise, bireylerin geçici ya da sürekli olarak bir arada yaşama eğilimidir. Göç ve üreme zamanında bazı canlılar bir araya gelebilir (kuşlar vb.). Diğer birçok canlı tüm yaşamları boyunca sürü halinde bulunur (filler, vb.). Sürü oluşturma ile bireylerin korunması daha kolay olduğu için yarar sağlar. Bununla birlikte arı, karınca, insan gibi topluluklarında bireyler belirli iş bölümüne sahiptirler. Buna toplu yaşama denir.

Türler arası ilişkiler ise bir canlının, yaşam alanındaki diğer tüm hayvanlarla ve bitkilerle olan ilişkisini kapsar. Bu ilişki değişik derecelerde gelişmiştir. Eğer aynı ekosistemde yaşayan, iki türün bireyleri arasında herhangi bir ilişki yoksa buna nötralizm denir. Besin ve yer bakımından farklı türlerin bireyleri arasında rekabet olabilir. Bazı canlılar bir araya gelerek birbirleri için yararlı olurlar ya da en azından zarar vermezler buna ortak yaşama denir. Bununla birlikte bazı türler başka bir türü beslenme amacıyla avlarlar (predasyon) ya da diğer canlıda parazit olarak yaşarlar.

İLGİLİ KONULAR

Canlı, Parazit Yaşama, Ortak YaşamaArkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa