LÂ FONTAINE, JEAN DEJEAN DE LÂ FONTAINE(1621 Champagne, Fransa – 1695 Paris, Fransa) Fransız ozanı. Lâ Fontaine, oldukça başıboş ve bolluk içinde yaşadı. Yaşamını soylu ve zenginlerin yanında, onların hizmetinde yaşayarak geçirdi. Yazdığı bir şiirle ödenek kazandı. Fouqiset’in koruyuculuğu altına girdi ve onu savundu. Uzun süre Lüksemburg Sarayında yaşadı. Ünlü fabllerini bu dönemde yazdı.

1684 yılında Fransız Akademisine kabul edildi. Yapıtlarında “Hayvansallıkla insanlığı, gerçek dünyayla düşlenen dünyayı, yalnızlıkla insancıllığı, kuşkuyla hayal dünyasını, yalınlıkla sözün büyüsünü, kötümserlikle dingin bir dünya imgesini” sıkı sıkıya birbiriyle kaynaştırdı.

Aisopos (Ezop)’un düz yazı olarak yazdığı masallardan etkilendi. Aisopos’unkileri ve kendi ürünü olan fablleri “nazım” biçiminde yeniden kaleme aldı. Bu fablleriyle dünya çapında üne kavuştu.

Başlıca yapıtları şunlardır:
Fabller; Masallar I (1668), Masallar II (1681); öykü kitapları; Contes (1675), Huet’ye Mektup (1687).

İLGİLİ KONULAR

FablArkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa