KÜLTÜRKÜLTÜRKültür, bir topluluğun manevî özelliğini, duyuş ve düşünüş birliğini oluşturan gelenek durumundaki her türlü yaşayış, düşünce ve sanat varlıklarının tümü, ekin.

Örnek: Bir toplumun kültürü ile çağdaşlığı arasında çok yakın bir ilişki vardır.

Gerekli bilgileri edinerek beğeni, eleştirme ve değerlendirme yeteneklerini geliştirmiş olma durumuna da kültür adı verilir.

Örnek: Ayhan ne kadar kültürlü olduğunu kanıtlamış bir gençtir.

Kültür aynı zamanda belirli bir konuda kazanılmış geniş ve düzenli bilgiyi ifade eder.

Örnek: Paris’te geçirdiği yıllar boyunca Fransız kültürünü iyice özümsedi.

Kültür, çok geniş özellikleri olan bir kavramdır. Sözlük anlamı yönünden de çok değişik anlamlar içerir: mikrop kültürü, doku kültürü, kültür varlıkları… Bu nedenle kültür kavramını kısaca, insanlığın yarattığı bütün değerler olarak tanımlayabiliriz.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa