İLGEÇEdat sözcüğünün Türkçe karşılığı. Belirli bir anlamı olmayan, kavramlar arasında ilgi anlamı kuran sözcüktür. Gibi, kadar, sanki, nitekim, için, ile, dolayı, ötürü, beri, üzere, karşı, karşın… vb.

Örnek:
Koyun gibi meliyor.
El kadar çocuktan ne istiyorsun?

İlgeçler yapıları ve kaynakları bakımından türlere ayrılır:

1. Eylemlerden türeyen ilgeçler: göre, öte
2. Addan türeyen ilgeçler: için, gibi, sonra
3. Ses taklidi ilgeçler: ah, ay, ey
4. Yabancı ilgeçler: ve, hatta, gerçi…

İlgeçleri görevleri açısından da türlere ayırmak olasıdır:

Çekim ilgeçleri: beri, içeri, sonra, doğru, dışarı, göre, gibi, dek, başka, ziyade…

Bağlama ilgeçleri: çünkü, meğer, öyleki, oysaki, hâlbuki, belki, üstelik, yani, beri, sanki, âdeta, ya, ya da, yahut, veya, hem, ama, ha, ister, gerek, ve, ile, dahi…

Ünlem ilgeçleri: ah, vah, of, pat, küt, ey, hu, acaba, acep, hangi, niçin, nerede, neden, daha, evet, hayır, yok, değil, peki, hay hay…Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa