BAĞIRSAKBAĞIRSAKLARMideden anüse kadar uzanan sindirim kanalı bölgesi. İnsanda kalın bağırsak ve ince bağırsak olmak üzere iki kısma ayrılır. Sindirimin büyük bir kısmı ve son ürünün tümüyle emilmesi bağırsakta olur. Emilme yüzeyini büyültmek için, bağırsak boyu uzatılmış ve bağırsak iç yüzünü örten epitelin kıvrımlarıyla, yüzey oldukça artırılmıştır. Kalın bağırsakta birçok bakteri yaşar. Bunlar bazı vitaminleri üretirler. Bu maddeler yine kalın bağırsak tarafından emilir. Bakteriler çok hızlı ürer ve birçoğu hemen yok olur. Dışkının aşağı yukarı %25′i bakterilerden oluşmuştur.

İLGİLİ KONULAR

Sindirim OrganlarıArkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa