EYLEMSİEylemden türetilmelerine karşın ad, sıfat ve bağlaç olarak da kullanılan ve yan önerme kuran çifte görevli sözcüklere verilen ad. Eylemsiler; olumsuzluk eki -ma/-me’yi alabilirler.

Örnek:
Haksızlık yapan haksızlığa uğrar.
Artık çok yememeye kendini alıştırmalısın.

Eylemsiler üçe ayrılır:
Ad eylem (ad fiil), hem ad hem de eylem görevinde bulunan sözcüklerdir.

Örnek:
Sizin böyle mahzun duruşunuz onu çok etkiledi.
Başarması için ona yardım etmek gerekir.
Sıfat eylem (sıfat fiil, ortaç), varlıkları niteledikleri ya da belirttikleri için sıfat; özne, nesne, tümleç olarak yan önerme kurdukları için de eylem sayılan sözcüklerdir.

Örnek:
Bekleyen derviş, muradına ermiş.
Akıl almaz işler yapıyor.
Bağ eylem (bağ fiil, ulaç), kurduğu önermeyi başka bir önermeye bağlayan, belirteç olarak kullanılan eylemsidir.

Örnek:
Gideceği yere yürüyerek gitti.
Elindekini avcundakini satıp savdı.

İLGİLİ KONULAR

Eylemsi TürleriArkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa