SİSTEM (MATEMATİK)Aynı özelliği bulunan çoklukların kümesiyle, bu küme üzerinde tanımlanan işlemlerin, bağıntıların ya da fonksiyonların birlikte ifadesi. Örnek olarak, reel sayılar sistemi ve koordinat sistemi verilebilir.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa