VAN ALLEN (IŞINIM) KUŞAKLARIVAN ALLEN (IŞINIM) KUŞAKLARIDünya’nın çevresinde bulunan eşmerkezli iki kalın halka biçimindeki yüklü atom altı parçacık kuşağı. Bu kuşakları oluşturan yüklerin bir bölümünün kaynağı Güneş’tir. Güneş’ten sürekli gelen Güneş rüzgârı (elektrik yüklü atom altı parçacıklar) bu kuşağı besler. Bir başka bölümü de Güneş Sistemi’nin dışından gelen kozmik ışımadan kaynaklanır. ABD’nin 1958 yılında Dünya’ya yakın bir yörüngeye yerleştirdiği “Explorer I” uydusundan alınan verilerle saptanmış olan kuşak, bu verileri inceleyen fizikçi J. A. Allen’in adıyla anılmaktadır.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa