VAKUM TÜPÜVAKUM TÜPÜHavası alınmış cam bir tüp içine yerleştirilmiş diyotlardan oluşan elektronik aygıt. İlk kez 1904 yılında İngiliz bilim adamı John Ambros Fleming tarafından alternatif akımı doğru akıma çeviren bir aygıtta kullanılmıştır. Vakum tüpleri elektrik ve manyetik alanları kullanarak elektrotların hareketlerinin kontrol edilmesi esasına dayanarak çalışır. 1950′li yılların ikinci yarısında yarı iletken teknolojisine dayanan transistorlar bulunana değin vakum tüpleri radyolardan bilgisayarlara kadar hemen hemen bütün elektronik aygıtlarda kullanılmıştır. Bugün de kimi duyarlı elektronik aygıtlarda kullanımları sürmektedir.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa