ÜREAzotlu besinlerin bedende yanmasıyla oluşan ve erimiş bir durumda idrarla dışarı atılan azotlu maddelere verilen ad.

Proteinler insan bedeninde değişik görevler için kullanıldıktan sonra yıkılır. Bu sürecin bir sonucu olarak (protein yıkım ürünü olan) üre, ürik asit, kreatinin gibi beden için zararlı maddeler açığa çıkar. Bu atıklar sağlıklı kişilerde böbrek tarafından idrarla dışarı atılır. Böbrek yetersizliği varsa söz konusu maddeler dışarı atılamaz ve buna bağlı hastalık belirtileri (hâlsizlik, iştahsızlık, bulantı, kusma, ağızda kötü koku) ortaya çıkar.

Serumda üre, akut ve kronik böbrek hastalıklarına, kan dolaşımının bozulması nedeniyle böbrek perfüzyonunun azalmasına, idrar akışının böbrek sonrası bölgelerde bozulmasına ve aşırı protein alımına bağlı olarak yükselebilir. Serumda ürenin azalması yüksek karbon hidratlı ama düşük proteinli diyetle beslenmede, gebeliğin son dönemlerinde ve ileri karaciğer hasarında görülebilir.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa