ÜLSERSindirim organlarında ve özellikle mideyle onikiparmak bağırsağında görülen yara.

Peptik ülser, üst karın ya da alt göğüs kafesi bölgesinde yanma, acı, sızlama ya da açlık hissi olarak kendini gösterir. Genelde midenin alt bölümünde ya da onikiparmak bağırsağının üst bölümünde görülür. Ülserlerin nedeni tam olarak bilinmemektedir. Normalde bu organların iç zarları asit ve mide sularıyla duvarların yaraya direnci arasındaki denge düzeyinde korunur. Bu denge bozulunca peptik ülser ortaya çıkar.

Peptik ülser genelde yemek borusunun mideye ulaştığı yerde görülür. En çok görülen onikiparmak bağırsağı ülseridir. Mide ülseri genelde midenin alt bölümünde, yemek borusu ülseri de gene borunun alt bölümünde oluşur.

İyileşen ülserlerin bir yıl içinde yinelemesi çok sık görülür. Ülserlerin kalıtımsal bir yanı olduğu sanılmaktadır.

Ülser hastalarının çoğu ilâç tedavisine olumlu yanıt vermektedir. Tedavinin temeli ya midedeki asit miktarını azaltmak ya da midede ve onikiparmak bağırsağındaki koruyucu zarı güçlendirmektedir. Tedavide uzun yıllar kullanılan yöntem antasik bazlı ilâçlardır. Genelde tedavi süresi 6 haftadır.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa