DİVANÜ LÛGAT- İT- TÜRKKAŞGARLI MAHMUTKaşgarlı Mahmut’un Araplara Türkçe öğretmek amacıyla yazdığı Türkçe-Arapça sözlük. Sözlükte 7500 dolayında Türkçe sözcüğe yer verilmiştir. Madde başı sözcüklerin sıralanmasında alfabetik sıra yerine Arapçanın sözcük kalıplarına uygun sıralama yapılmıştır.

Sözcüklerinin iyi kavranabilmesi için anlamlar, atasözleriyle, ağıtlarla, koşuklarla ve deyimlerle örneklendirilmiştir. Yapıtta Türklerin tarihi, folkloru, mitolojisi, coğrafyası ve edebiyatıyla ilgili bilgiler de verilmiştir. Yapıtta bulunan renkli dairesel harita ilk Türk dünya haritası olması açısından önem taşır.

Yapıt son olarak Besim Atalay tarafından Türkçeye çevrilerek Türk Dil Kurumunca basılmıştır.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa