TORRİCELLİ, EVANGELİSTAEVANGELİSTA TORRİCELLİ(1608 Romagna, İtalya – 1647 Floransa, İtalya) İtalyan fizikçi ve matematikçi. Barometrenin mucidi olan Evangelista Torricelli, ilköğrenimini Cizvit Kolejinde tamamladı ve 16 yaşına geldiğinde, özellikle matematik alanındaki üstün başarısı nedeniyle, özel eğitim almaya başladı. Daha sonra dönemin önemli bilim adamlarından biri olan Galileo Galilei ile tanışan Torricelli, artık gözleri görmeyen bu yaşlı bilim adamının asistanlığını üstlendi. Bu dönemde yazdığı “Hareket Üzerine” adlı yapıtı, Galilei’nin beğenisini kazandı. Galilei’nin ölümüyle birlikte boşalan matematik profesörlüğüne getirildi. Torricelli’nin bilim tarihindeki en önemli başarısı, hava basıncını ölçen barometreyi icat etmesidir. Galilei’den esinlenerek yaptığı çalışmada, bir ucu kapalı cam boruyu düşey duruma getirip açık ucunu cıva dolu bir kaba batıran Torricelli, borudaki cıva yüksekliğinin hava basıncına göre değişkenlik gösterdiğinin farkına vardı. Böylece atmosfer basıncının yeryüzündeki etkisi ilk kez ortaya çıkmış oldu. Bununla birlikte, daha çok matematik çalışmalarına önem veren Torricelli, bu buluşunu önemli bulmadığı için yayımlamayı düşünmedi. Ses ve manyetik çekim konularıyla da ilgilenen Torricelli, 1647 yılında Floransa’da öldü. Torricelli’nin yazdığı “Geometri Yapıtları” adlı eser, akışkanların ve fırlatılan cisimlerin hareketlerine ilişkin önemli bilimsel bulgular içermektedir.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa