TOPRAK ALKALİ METALLERPeriyodik cetvelin IIA grubunu oluşturan metaller. Genellikle, diğer çoğu metalden daha yumuşaktırlar ve özellikle ısıtıldıklarında suyla tepkime verirler. Ancak toprak alkali metallerin sudaki çözünürlükleri iyi değildir. Hepsi elektriği iyi iletirler. Toprak alkali metaller güçlü indirgen maddelerse de, alkali metaller bu özelliklerde daha iyidir. Grup elementleri atom numarasına göre sırasıyla berilyum, magnezyum, kalsiyum, stronsiyum, baryum ve radyumdur.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa