SÜLFÜRİK ASİTSuda çözünerek büyük bir ısı açığa çıkaran, renksiz, kokusuz bir sıvı. Sanayide kontakt yöntemi ya da kurşun odalar yöntemiyle üretilir. Yükseltgen özellik gösterir. Metallerle, kükürt ve karbonla ısıtıldığında tepkimeye girer. Havadan ve başka bileşiklerden su çeker. Sulu çözeltisi kuvvetli bir asit olup, bazlarla ve çoğu metalle tepkimeye girerek sülfatları oluşturur.

Sülfürik asitler, en çok gübre, boya, pigment, patlayıcı madde, deterjan yapımında, petrol ve taş kömürü arıtımında kullanılır.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa