STEP EKOSİSTEMİTropik bölge dışındaki kurak ılıman bölgeler içinde, geniş alanlarda yayılış gösteren doğal çayırlıkların oluşturduğu ekosistemler. Bitkileri genellikle çok yıllık ve bir yıllık otlardır. İç Anadolu bölgesinde görülen stepler örnek olarak verilebilir.

İLGİLİ KONULAR

EkosistemArkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa