SPEKTROSKOPİBir kaynaktan salınan elektromanyetik ışınımın dalga boyları bileşenlerine, yani bir tayfa ayrılması. Tayftaki dalga boylarını inceleme ve bunlardan hareketle söz konusu maddenin enerji düzeylerini ve molekül yapısını belirleme ya da kimyasal analizini yapma tekniğidir. Atomların ve moleküllerin enerji düzeyleri arasındaki değişimin sonucu olarak, maddeden elektromanyetik ışınım yayılması ya da maddenin elektromanyetik ışınım soğurması, tayfın oluşmasına yol açar. Işınımın frekansı, bu süreçte yer alan enerji düzeylerine bağlıdır. Değişik frekans bölgelerinde değişik teknikler kullanılarak, son derece geniş bilgiler elde edilebilir.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa