SOLUNGAÇSuda yaşayan canlılarda ve bir dönem süresince iki yaşamlı canlılarda bulunan solunum organı. Dallı ya da tüysü yapıda bir organdır. Kan damarları bakımından çok zengindir ve sudaki oksijenin alınıp suya karbon dioksitin verilmesine yardımcı olur.

İLGİLİ KONULAR

Solungaç SolunumuArkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa