SOĞURMASes gibi, maddenin içinden geçmekte olan bir dalganın, enerjisinin bir bölümünün maddeye aktarılması. Absorbsiyon olarak da bilinir. Ses, ışık, elektromanyetik ya da başka türde herhangi bir dalganın enerjisi, sahip olduğu genliğin karesiyle orantılıdır. Dalga, madde içinde yol alırken, genliği de giderek küçülür; yani enerji madde tarafından soğurulur.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa