SODAKristalleşmiş sodyum karbonatın (Na2CO3) ticarî adı. Beyaz, küçük opak, monoklinik kristal ya da çok küçük kristallerden oluşan bir görünümü vardır. Suda çözünen, sudaki çözeltisi berrak ve renksiz hafif alkali bir maddedir.

İLGİLİ KONULAR

SodyumArkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa