SİTOPLÂZMA BÖLÜNMESİHayvan hücrelerinde, sitoplâzma, hücrenin orta kısmından boğumlanıp bölünerek ikiye ayrılır. Kalıtsal materyalleri aynı olan iki yavru hücre oluşur. Bitki hücrelerinde hücre duvarı bulunduğundan anafazdan sonra hücrenin orta bölümünde oluşmaya başlayan ve gittikçe büyüyerek hücrenin sitoplâzmasını ikiye bölen bir orta lâmel şekillenir. Orta lâmel kalınlaşması yanlarda hücre çeperlerine ulaşıncaya kadar devam eder. Daha sonra; orta lâmel yanında selülozdan hücre duvarı, hücre duvarlarından sonrada hücre zarı meydana gelir.

Mitoz bölünme sonucunda kromozomların sayısında ve yapısında kural olarak hiçbir değişiklik olmaz. Oluşan hücreler birbirinin tıpatıp aynısıdır.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa