DADALOĞLU19. yy Türk halk ozanı. Asıl adının Veli olduğu bilinmekle birlikte doğum ve ölüm yerleri belli değildir. Âşık Musa adlı bir halk ozanının oğlu olduğu, Toroslarda yaşadığı bilinmektedir. Dadaloğlu, Ramazanoğulları ile Kozanoğulları arasındaki çatışmada Kozanoğullarını destekledi. Avşar boyundandı ve boyunun Osmanlılarla savaşına etkin olarak katıldı. Şiirlerinde baskıyla yerleşik yaşama geçirilmeye karşı savaşımını coşku dolu bir haykırışla dile getirdi.

Avşarların Osmanlı zoruyla Sivas’a yerleştirilmesinden sonra bir süre Sivas’ta yaşayan Dadaloğlu’nun, Çukurova’ya gittiği sanılmaktadır.

Şiirlerine Köroğlu’nunki gibi yiğitlik ve Karacaoğlan’ınki gibi duygusallık egemendir. Katıksız, duru bir Türkçe ile özgürlük, direniş, sıla özlemi, yurt sevgisi konularını işlemiştir.

Hakkında yazılan yapıtlardan bazıları:
Taha Toros, Dadaloğlu; Cahit Öztelli, Muharrem Zeki Korgunal, Dadaloğlu; Haşim Nezihi Olcay, Dadaloğlu’nun Hayatı ve Deyişleri; Tahir Kutsi Makal, Dadaloğlu; Bilgin Adalı, Dadaloğlu.

İLGİLİ KONULAR

Âşık EdebiyatıArkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa