SAFRA KESESİOmurgalıların çoğunda bulunan kas yapılı zarsı kese. Başlıca işlevi, karaciğerden gelen ve sindirimde önemli rol oynayan safrayı depolamak ve yoğunlaştırmaktır. İnsanda karaciğerin altında yer alan armut biçimli safra kesesi, çok esnek olduğundan, kolayca genişleyebilir ve yaklaşık 50 mililitre sıvı alır.

At, fare ve güvercin gibi safra kesesi olmayan hayvanlarda, safra doğrudan karaciğerden bağırsağa akar.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa