RESİFSıcak denizlerde yaşayan kalker iskeletli küçük canlıların, özellikle mercanların ve su yosunlarının kalıntılarının yer aldığı kıyı setleri. Resifler suyun sıcaklığı 180 C’dan aşağı düşmeyen denizlerde görülür. Deniz ortasında halkalar biçiminde görülen mercan resiflerine atol, kıyının biraz açığında kıyıya paralel uzananlara set resifleri ve karaların hemen kenarında bulunan resiflere kenar resifleri denir.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa