RADYOLOJİIşık, elektrik ve ısı ışınımlarının uygulama alanlarını inceleyen bilim dalı. Işın bilimi de denir.

X ışınlarının 1895′te bulunmasından sonraki yıllarda, özellikle İkinci Dünya Savaşı’nda kemik kırılmaları ve kurşun yaralanmalarında bu ışınlarla görüntüleme tekniği yaygın olarak kullanıldı. Bu görüntüleme tekniğinin geliştirilmesiyle, günümüzde dolaşım sistemi, böbrekler, beyin ve çeşitli yumuşak dokuların incelenmesi de mümkün hâle gelmiştir. Radyolojide en çok kullanılan görüntüleme teknikleri, Bilgisayarlı Tomografi (CT), Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI) ve Ültrason’dur.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa