RADYOİZOTOPYapay yolla elde edilen radyoaktif elementlere verilen ad. Radyoaktif olmayan elementlerden radyoaktif izotoplar elde edilebilir. Bu izotoplardan endüstride metallerin dayanıklılık testlerinde, jeolojide petrol yataklarının belirlenmesinde, tıpta da tanı ve tedavi amacıyla yararlanılır.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa