RADYOAKTİF MADDELERGenellikle nükleer enerji üretiminde ortaya çıkan radyoaktif ayrışma ürünleri. Radyoaktif maddeler nükleer santrallerde meydana gelebilen kazalar sonucu çevreye yayılabilirler. Ayrıca nükleer silâhların kullanılmasıyla da ortaya çıkabilirler. Çok az bir miktarı bile öldürücüdür. Radyoaktif maddelerden yayılan ışınımlar ya da radyasyon, canlı organizmalara nüfuz ettiğinde zararlı sonuçlar doğurur. Canlı organizmadaki molekülleri, özellikle de DNA’ları parçalara ayırabilirler. Karşı karşıya kalınan dozun çok güçlü ya da uzun süreli olması, bu yıpranmanın kansere dönüşmesine yol açabilir.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa