POTANSİYEL ENERJİBir nesnenin bulunduğu konuma bağlı olarak sahip olduğu enerjiye verilen ad.

Bir top yeryüzünden uzaklaştırıldığında (yükseğe çıkarıldığında) potansiyel enerjisi artar, bir başka deyişle daha çok iş yapabilme yeteneğine sahiptir. Potansiyel enerji bir sisteme ait bir özelliktir; örneğin top ile yerden oluşan sistemin potansiyel enerjisi bu iki cisim birbirinden uzaklaştıkça artar.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa