METALÜRJİMetallerin filizlerinden elde edilmesi bilimi ve işlemine verilen ad.

Modern metalürjik araştırmalar, düşük içerikli filizlerden ekonomik olarak metal elde edilmesi; radyoaktif metallerin hazırlanması; alaşım formülleri geliştirilmesi ve şimdiye kadar kullanılmamış nadir metallerin elde edilmesi ve arıtılmasıyla ilgilenmektedir. Bunun en önemli nedeni, doğada metal kaynaklarının gittikçe azalıyor olmasıdır.

Metalürji işlemleri genellikle üçe ayrılır: Deriştirme, indirgeme ve saflaştırma.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa