BELİRTEÇSıfatların, eylemlerin ya da görevce kendine benzeyen sözcüklerin anlamlarını zaman, yer, ölçü, nitelik ve soru kavramları bakımından sağlamlaştıran ya da kısıp sınırlayan sözcüklere verilen ad.

Belirteçler; durum, ölçü, zaman, soru ve yer-yön ilişkileri bakımından türlere ayrılır.

Örnek:
Yavaşça içeri girdi.
Durum belirteçleri, tümcedeki yargının ya da eylemin gerçekleşme biçimini belirtir.

Örnek:
Az çalıştı, çok kazandı.
Ölçü belirteçleri, nicelik, miktar, azlık, çokluk bildiren belirteçlerdir.

Örnek:
Borcunu yarına kadar öde!
Zaman belirteçleri, tümcedeki yargıyı ya da eylemi zaman bakımından belirten sözcüklerdir.

Örnek:
Neden beni aramadın?
Soru belirteçleri, eylemin gerçekleşme nedenini ya da gerçekleşme biçimini öğrenmek için kullandığımız sözcüklerdir.

Örnek:
Yukarı bakarsan göç eden kuşları göreceksin.
Yer-yön belirteçleri, yargıyı ya da eylemi yer ve yön bakımından etkileyen sözcüklerdir.

İLGİLİ KONULAR

Sözcük TürleriArkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa