BAĞLAÇAnlamca birbiriyle ilgili tümceleri, kavramları ya da görevdeş ögeleri bağlamaya yarayan sözcük. Örneğin; ve, veya (ya da), gerek, hem de, ama vb.

Ve bağlacı; iki sözcük ya da iki tümceyi birbirine bağlama görevindedir.

Örnek:
Kuşlar ve kelebekler uçuşuyordu.

Ya da (veya) bağlacı;

1. Aynı değerde olan şeyleri anlatmak için kullanılır.

2. Seçeneği, tercihi belirtir.

Örnek:
Ya bu deveyi güdersin ya da bu diyardan gidersin!

Gerek bağlacı; sözcükleri, aynı görevdeki ögeleri eşitlik anlamıyla bağlar.

Örnek:
Gerek siz gerek biz anlaşmazlığı sona erdiremedik.

Hem bağlacı; aynı görevdeki sözcükleri, tümceleri eşitlik, karşılaştırma, pekiştirme anlamlarıyla bağlar.

Örnek:
Hem Ankara hem İstanbul artık yaşanmaz oldu.

Fakat (ama) bağlacı; çelişkili iki tümceyi birbirine ya da uyarma niteliğindeki bir tümceyi başka bir tümceye bağlar.

Örnek:
Sizinle gelirim; fakat gideceğimiz yerleri ben belirleyeceğim.

İLGİLİ KONULAR

Sözcük TürleriArkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa