KARBON DİOKSİTRenksiz, kokusuz, atmosfer basıncında kolayca sıvılaşan ekşimsi tatta bir gaz. Kimyasal formülü CO2 olan karbon dioksit atmosferde on binde üç oranında bulunur. Hayvanların solunumları, karbon içeren maddelerin yanması ve mayalanma nedeniyle açığa çıkar. Bitkiler tarafından fotosentez sırasında kullanılan karbon dioksit, karbon hidratlara dönüştürülür. Dünya’nın sıcaklığının korunmasında önemli bir yeri olan sera etkisinin en önemli nedenlerinden biri atmosferdeki karbon dioksittir.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa