ORMAN EKOSİSTEMİORMAN EKOSİSTEMİOldukça sık bir şekilde bir arada büyüyen, 8 metrenin üzerinde boylanan ağaçların meydana getirdiği, geniş alanları kapsayan odunsu bitkilerin oluşturduğu ekosistemler.

Orman ekosistemleri, çevresindeki havanın oksijenini artırması, karbon dioksidini azaltması, iklimi etkilemesi, erozyonu önlemesi, yağışı artırması, odun ham maddesi sağlaması ve dinlenme mekânı olmasıyla insanların hizmetindedir.

Orman ekosistemine dâhil olan hayvanlar bir ülkenin en önemli biyolojik zenginlikleri arasında yer alır. Orman ekosistemleri, çam ormanı, meşe ormanı, otluk ormanı gibi ormanların oluşturduğu ekosistemlerden oluşur.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa