ANSİKLOPEDİANSİKLOPEDİTürkçe karşılığı “bilgilik” olan Yunanca sözcük. Bütün bilim ve sanat dallarında, tek tek ya da toplu olarak belli bir yönteme göre bilgi veren yapıttır. Ansiklopedide bilgiler, çoğu kez alfabetik sırayla kimi zaman da konu bütünlüğü içinde verilir.

Ansiklopediler, çok sayfalı ve çok ciltli olup içeriğine güvenilir kitaplardır. Konularına göre temelde ikiye ayrılır: Meslek ansiklopedileri ve genel ansiklopediler. Ülkemizde, Türk Edebiyatı Ansiklopedisi, Sanat Ansiklopedisi, Sağlık Ansiklopedisi, Sofra Ansiklopedisi gibi çeşitli konularda meslek ansiklopedileri yayımlanmıştır. Meydan Larousse, Büyük Larousse, Hayat Ansiklopedisi, Ana Britanicca, Gelişim Ansiklopedisi, Thema Larousse yayımlanan genel bilgi ansiklopedilerinden bazılarıdır.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa