KADMİYUMAtom numarası 48 olan element. Periyodik tablonun IIB grubunda yer alır. Simgesi Cd’dir. Gümüş beyazlığında parlak bir metaldir. Genellikle çinko yataklarında, çinkoyla birlikte bulunur.

Kadmiyumu ilk kez 1817 yılında Honnoverli eczacı Stromeyer bulmuştu. Kadmiyum kaynarken turuncu renkte bir buhar yayar ve soğuduğunda düzgün sekizyüzlüler biçiminde yoğuşur. Kâğıda sürüldüğünde gri bir iz bırakır.

Kadmiyum insan için çok zehirli bir maddedir. Çevreye yayıldığı kaynaklar; maden ocakları, rafineriler, sanayi artıkları, fosfatlı gübreler, bazı haşere ilâçları, motor ve madensel yağlarıdır. Su ve besin yoluyla bulaşır. Bazı ülkelerde sanayi artıklarında bulunan kadmiyum için kimi ölçütler getirilmiştir. Avrupa Topluluğu için içilebilir sudaki kadmiyum oranı 0, 0005 mg/l olarak belirlenmiştir.

İLGİLİ KONULAR

Periyodik CetvelArkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa