ZEHİRZEHİRLENMEAğızdan, solunum ya da deri yoluyla vücuda giren ve canlının yaşamını tehlikeye sokan ve hatta ölümüne yol açabilen doğal ya da yapay madde.

Zehirlenme farklı düzeylerde olabilir ya da bir zehir ötekinden daha etkili olabilir. Örneğin sofra tuzu zehirli bir madde değildir. Ancak aşırı miktarda alınması zehirleyici etki ettiğinden sofra tuzu zehirleme etkisi çok düşük bir zehir olarak düşünülebilir.

Zehirlenme akut ya da kronik olabilir. Zehirli maddelerin bazılarının, alınır alımaz etki göstermesiyle akut zehirlenme yaşanır. Öte yandan insan sağlığı için gerekli olan iyot, flüor gibi bazı maddelerin vücuda gereğinden fazla alınması, zamanla bu maddelerin birikmesine neden olur ve dolayısıyla kronik zehirlenmeye yol açar.

Asbest, kurşun ya da sigara dumanı gibi maddelerin etkisinde uzun süre kalan kişilerde de kronik zehirlenme görülür.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa