YER KABUĞUNUN HAREKETLERİYER KABUĞUNUN HAREKETLERİMagma üzerinde bulunan yer kabuğu, sürekli hareket hâlindedir. Bu hareketlerin bazıları birdenbire ve şiddetli olur. Bazısı ise yavaş ve süreklidir. Birdenbire olan yer kabuğu hareketlerine deprem ya da yer sarsıntısı denir. Depremler şiddetli oldukları için can ve mal kaybına neden olur.

Kıt’aların yer değiştirmesi, kıvrılma ve kırılmalar, karaların yükselme ve alçalması, yavaş ve sürekli olan hareketlerdir. Bu hareketler sonucu dağlar oluşmuştur. Dağlar, kıvrılma, kırılma ve yanardağ olayları sonucu meydana gelir. Deniz dibindeki tabakalar bir yandan kıvrılırken öte yandan da yükselerek su yüzeyine çıkar. Bu şekilde oluşan dağlara kıvrım dağları denir. Örnek olarak Alp sıradağları verilebilir. Sert ve kırılgan olan yer kabuğu, yanlardan ve özellikle içten gelen basınçla kırılmalara uğrar. Bu kırılmalar sonucu gelen yüksek yerler dağları meydana getirir. Yurdumuzdaki, örneğin Boz ve Aydın Daqları kırılmayla oluşan dağlardır.

Yavaş ve oransal olarak sürekli hareketlerden bir başkası da yanardağlardır. Yer kabuğu altında bulunan magma, yer kabuğunun zayıf ve çatlak yerlerinden yeryüzüne çıkar. Magmanın yeryüzüne çıktığı yükseltilere yanardağ ya da volkanik dağ denir. Yurdumuzdaki Erciyes, Hasandağı, Ağrı ve Nemrut Dağları sönmüş yanardağlardandır.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa