YARAYara, vücut dokularının bütünlüğünün dışarıdan uygulanan bir travma nedeniyle bozulmasıdır. Bütün yaralar açık ya da kapalı yara olarak sınıflandırılabilir. Açık yaralarda bedenin koruyucu yüzeyi (deri ya da mukoza) bütünlüğünü kaybeder ve dokulara yabancı maddeler girer. Kapalı yaralardaysa zedelenen dokular dış ortamla temas hâlinde değildir. Bu nedenle iyileşme sırasında mikrop bulaşma riski açık yaralara göre daha düşüktür.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa