YALITIMElektrik akımının olumsuz etkilerini önlemek için, iletkeni kauçuk, lâstik, porselen vb. bir kaplamayla yalıtma, tecrit, izolâsyon.

İLGİLİ KONULAR

Elektrik ŞokuArkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa