YAĞMUR ÖLÇERYAĞMUR ÖLÇERYağmurun dikey derinliğini ölçmek için tasarlanmış bilimsel aygıt. Düşen yağışın yeniden buharlaşmasını önlemek için özel tasarlanmış aygıtlar kullanılmaktadır.

Yağışın en küçük miktara kadar ölçülmesi önemli olduğundan bu aletlerde gerekli işlemler yapılmıştır. Yağış ölçeğinde yağışı toplamak için genellikle çapı 20,3 cm olan bir huni kullanılır. Buharlaşmayı en aza indirmek için huninin altında bulunan küçük bir delik ve ince bakır boruyla hunide toplanan su ölçeğin altında bulunan bir haznede birikir. Haznede biriken yağmur suyu ölçekli bir kap yardımıyla ölçülür. Yağış ölçerde en önemli parça hunidir. Huninin ağzı yağışı tam olarak toplamak için oldukça keskin aynı zamanda da içine giren karın tekrar savrulmaması için derindir. Yağış ölçerlere diyagram, saat ve terazi eklenmek suretiyle de kaydedici hâle getirilebilir.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa