VOLKANOLOJİVolkanları ve volkan etkinliklerini inceleyen bilim dalı. Yanardağbilim olarak da bilinir. Volkanlara ilişkin çalışmalar çok eski çağlarda başlamakla birlikte, ilk bilimsel araştırmalar 19. yüzyılın başlarına rastlar. Volkanoloji, volkanların oluşumunu, dağılımını, sınıflandırılmasını, püskürmesini, püskürdüğü maddeleri, volkan hareketleriyle öteki jeolojik olayların ilişkisini inceler. Bu bilim dalının en önemli amaçlarından biri ise, aktif volkanların püskürme nedenlerini ve oluşum süreçlerini inceleyerek olası püskürmeleri önceden saptayabilmektir.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa