VALİLİKVali olma durumu. Valilik makamının özellikleri siyasal sisteme bağlı olarak ülkeden ülkeye bazı değişiklikler gösterir. Merkezden yönetimin esas olduğu Avrupa ülkelerinde, özel yetkilerle donatılan valiler yarı idarî, yarı siyasî bir devlet temsilcisi konumunu taşır. Buna karşılık ABD’de seçimle işbaşına gelen ve en yüksek yürütme organı işlevini gören eyalet valilerinin bütünüyle siyasî bir kimliği vardır. Türk idarî sistemindeyse vali devletin, hükûmetin ve ayrı ayrı her bakanlığın temsilcisi sayılır. Valilik bir uzmanlık ve meslek memurluğu olmadığından, hükûmet istediği kişiyi vali olarak atayabilir.

İLGİLİ KONULAR

ValiArkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa