VAHİYDinsel inanışa göre Tanrı tarafından bir buyruk ya da düşüncenin peygambere ya da peygamber tarafından insanlığa bildirilmesi.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa