ÜFLEMELİ ÇALGILARÜFLEMELİ ÇALGILARİçindeki havanın titreşimiyle ses çıkartan çalgılara verilen ortak ad. Nefesli çalgılar da denir. Batı müziğinde orkestranın ikinci çalgılar bölümünde yer alır ve genelde tahta ve bakır üflemeliler olarak ikiye ayrılır. Ancak prinçten, altından, gümüşten ve değişik alaşımlardan yapılmış üflemeli çalgılar da vardır. Bu nedenle bu sınıflandırma tutarlı değildir. Genelde kabul gören Hornbostel ve Sachs sınıflandırmasına göre üflemeli çalgılar (aerofonlar) titreşen havayı içinde taşımayan serbest aerofonlar (böğürteç, akordeon ve orgun kamışlı borusu) ve havayı içinde taşıyan gerçek üflemeli çalgılar biçiminde ikiye ayrılır. Gerçek üflemeli çalgılar da kenar üfürümlü (flüt, açık org borusu vb.), ağızlıklı çalgılar (trompet, trombon vb.) ve tek ya da çift kamışlı çalgılar (klârnet, obua, fogot vb.) biçiminde ayrılır.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa