ÜÇÜNCÜ DÜNYA ÜLKELERİ



1963 yılında ortaya atılan politik bir terim. Soğuk Savaş döneminde ne Doğu Bloku’na ne de Batı Bloku’na üye olmayan ülkeler için kullanılan bir ifadeydi. Ancak sonraları anlamında bir kayma oluştu ve artık Asya, Afrika ve Güney Amerika’nın, hemen hepsi eski birer sömürge olan, ulusal bağımsızlıklarını kazanmış ya da hâlâ bu uğurda mücadele veren ülkelerini anlatmak için kullanılır oldu.



Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa