ÜCRETEmek karşılığı sağlanan gelire verilen ad. Ücret kategorisi içinde yer alan aylık daha çok hizmet karşılığında ve kadroya dayanılarak memurlara yapılan ödemeler için kullanılır. İşçilerin elde ettiği kazancı da kapsayan ücret, görülen iş karşılığında parasal olarak ödenen tutarıda kapsar. “Çıplak ücret” terimi, bütün kesintiler çıkarıldıktan sonra yapılan ödenen tutar için kullanılır. Asıl ücrete yasadan ya da sözleşmeden doğan ve parayla ölçülebilen haklar eklendiğindeyse “giydirilmiş ücret”ten söz edilir.

Ücret sistemleri içinde tarihsel gelişim bakımından en eski olanı zamana göre ücret sistemidir. Bu sistemde ücret, iş süresinin uzunluğuna göre hesaplanır. Bir başka sistem olan verime göre ücret sistemindeyse üretilen mal ya da hizmetin miktarı göz önüne alınır. Parça başı ücret ve götürü usulü ücret bu sisteme verilebilecek örneklerdir.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa