UZAKTAN EĞİTİMUZAKTAN EĞİTİMÖğretmen ve öğrencinin ayrı ortamlarda değişik zamanlarda çeşitli iletişim araçlarını kullanarak, yürüttükleri bir eğitim sürecidir. En genel anlamıyla öğretmen ve öğrencinin fiziksel olarak aynı mekânda bulunmasına gerek olmaksızın öğretme-öğrenme etkinliklerinin düzenlenip yürütülmesidir.

Bu sistem, bireyin bir eğitim hizmetinden yararlanmak için belli bir yaş ve öğrenim düzeyinde olma, belli zamanda belli mekânlarda bulunma zorunluluğunu ortadan kaldırmıştır.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa